SAYISAL

Sayısal bölümde 7 saat Matematik, 5 Saat Geometri, 8 saat Fizik, 7 saat ,Kimya 7 saat  Biyoloji dersi olmak üzere yoğunlaştırılmış sayısal program uygulanmaktadır.